Kiemelt termékek

  Mérlegek hitelessége (hiteles/nem hiteles)

  Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a mérésügyi hatóság  hitelesített, vagy amelynek külföldi hitelesítését első belföldi hitelesítésként elismerte.

  HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS - NEM-AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ MÉRLEGEK EK HITELESÍTÉSE - HE 112-2013 (PDF)

  A tömeg méréssel szemben számtalan követelmény fogalmazódik meg a gyakorlati életben. Sok esetben fontos vagy éppen törvényi előírás a nagyon pontos, hiteles mérés, ami egyes szakterületeken, pl. kereskedelem, vegyipar, élelmiszeripar, stb. esetén követelmény. Más esetekben a súlyméréstől csak tájékoztató jellegű, hozzávetőleges adatokat várunk, tehát nem lényeges a hitelesítés és a nagy pontosság. Nyilván a hitelesíthető mérlegek nagy pontossága komolyabb kihívás elé állítja a gyártókat, ami az eszközök árában is visszaköszön. Ezért is érdemes az elején, a mérleg vásárlása előtt tisztázni az elvárásokat, hisz senki sem szeretne plussz költségeket, ha az adott pontosságra nincs is szükség.

  Ha egy mérleg hiteles nem feltétlenül jelent pontosabb súlykijelzést (felbontás/osztásérték). A felbontás/osztásérték sok esetben nem lehet olyan finom mint a nem hiteles eszközöknél. A hitelesített mérlegeknél a hitelesítési előírás lekorlátozza a max. felbontást.

  A nem-automatikus működésű mérlegek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben vagy típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány (első hitelesítés után megfelelőségi tanúsítvány) és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

  A hitelesítés alapfeltétele a mérés alapján történő számlázásnak. Azaz, amennyiben a mérőegység által kiadott mérlegjegy fuvarkísérő okmány, a mérlegnek rendelkeznie kell hitelesítési bizonylattal. Ha a felrakodás után a szállító járművet hiteles hídmérlegen még megmérik, a hitelesítés felesleges költség tényező.

  A hitelesítés általánosan - mobil mérlegek esetén - két évre szól, ezután ismételten vizsgáztatni, hitelesíttetni kell a mérlegeket a jogos használathoz. Így a hitelesített mérlegek kalkulálható éves költséget jelentenek, például mint a hídmérlegek esetében.

  A joghatással járó mérés csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel (hiteles anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel lehet végezni. (Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyek hitelesítése nem kötelező.) 

  Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a mérésügyi hatóság  hitelesített, vagy amelynek külföldi hitelesítését első belföldi hitelesítésként elismerte.

  A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

  A Magyarországon kötelező hitelesítésű mérőeszközöket a  127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, az érvényes  hitelesítési engedélyek -a honlapon történő regisztráció  után-  megtekinthetők A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet.

  A mérésügyi hitelesítés:

  • célja annak elbírálása, hogy az eszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A hitelesítési engedély kiadását eredményes típusvizsgálat előzi meg,
  • fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés. A hitelesítés általában mindendarabos, egyes mérőeszköz típusoknál (meghatározott feltételek teljesülése esetében)  mintavételes,
  • fázisai: annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett típusnak megfelel-e, méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének és a hitelesség tanúsító jellel és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás),
  • helye: történhet akár az illetékes mérésügyi szerv hivatalában, akár a hitelesítést kérő fél által fenntartott, a mérésügyi szerv által előzetesen elismert hitelesítő laboratóriumban.

  Az eszköz hitelesítése során a mérésügyi hatóság műszaki vizsgálattal ellenőrzi és tanúsító jellel és/vagy hitelesítési bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eszköz megfelel a hitelesítési engedélyében foglalt követelményeknek.

  A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete írja le.

  További részletek!

  miert

  © 2023 PROMINENS KFT. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper and Kontraszt Web és Videó Stúdió